Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Bộ tam thế Phật

Bộ tam thế Phật đá lưu ly

2,000,000 

Tượng Di Lặc

Di Lặc cầm đĩnh Vàng

960,000 

Địa Tạng Bồ tát

Địa Tạng Lưu Ly

550,000 
860,000 

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Nhị Diện Quan Âm Bồ Tát

650,000 
420,000 
1,600,000 
11,500,000 

Tượng Bồ tát Toạ Đài Sen

Quan Âm Bồ Tát toạ đài sen

28,000,000 

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Quan Âm ngự Long

600,000 

Tượng Phật

Tề Thiên Đại Thánh

3,199,000 

Tượng A Di Đà

Tượng Adida lưu ly

3,400,000