Đá Vụn thạch anh thô ngũ sắc

45,000 

Vụn thạch anh thô ngũ sắc

  • Màu: Vàng, Xanh, Trắng, Hồng, Đen, Ngũ sắc
  • Chất liệu: Đá thạch anh, ngọc Hoàng long